OCIEPLANIE STROPÓW PIWNIC

W 2007 roku wprowadziliśmy na polski rynek budowalny materiał izolacyjny Cafco Therm do stosowania przy ocieplaniu stropów piwnic.

Czym jest Cafco Therm?

Jest to zaprawa termoizolacyjna na bazie wełny mineralnej, spoinowana lepiszczem cementowym. Przeznaczona jest do wykonywania izolacji termicznej, akustycznej i przeciwpożarowej na elementach żelbetowych budynków mieszkalnych, obiektach użyteczności publicznej oraz budynkach przemysłowych.

Dlaczego warto ocieplić stropy piwnic, metodą natrysku Cafco Therm?

Istotną zaletą Cafco Therm jest technologia jego nanoszenia metodą natrysku, dzięki czemu materiał może być stosowany na powierzchniach niepłaskich takich jak np. stropy odcinkowe, bez konieczności uprzedniego wyrównywania podłoża i nie wymaga stosowania dodatkowych podkonstrukcji.

Izolacja układana tą metodą jest nieporównywalnie szybsza od tradycyjnej, zaczerpniętej z technologii ocieplania ścian i do niezbędnego minimum ogranicza czas absorbowany właścicielom komórek lokatorskich. Ocieplenie stropu nad typową piwnicą trwa maksymalnie 2 godziny, w ciągu 1 dnia roboczego prace zamykane są w obrębie stropów piwnic dostępnych z jednej klatki. Czas ten obejmuje:

  • zabezpieczenie mienia lokatorskiego i istniejących instalacji przed ewentualnym zabrudzeniem,
  • przygotowanie podłoża (oczyszczenie i gruntowanie),
  • sukcesywną aplikację materiału do uzyskania wymaganej warstwy,
  • stabilizację uzyskanej powierzchni (ubijanie i wałkowanie)
  • nałożenie warstwy dekoracyjnej.

Niezaprzeczalnym atutem technologii jest całkowita odporność materiału na ogień – klasa A1. Dzięki temu zastosowanie Cafco Therm oprócz podniesienia wydajności energetycznej ocieplanego budynku pozwala uzyskać profesjonalne zabezpieczenie przeciwpożarowe, co jest niezwykle istotne zwłaszcza w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej.

Skutki nieocieplonych stropów piwnic to: duże straty ciepła, zwiększenie kosztów ogrzewania budynków, zmniejszony komfort cieplny w mieszkaniach na parterze budynku oraz niepotrzebne zużycie drogiej energii na ogrzewanie piwnic.

Sposobem na zniwelowanie tych niedogodności jest ocieplenie stropów piwnic systemem Cafco Therm.