OCIEPLANIE STROPÓW PIWNIC

W 2007 roku wprowadziliśmy na polski rynek budowalny materiał izolacyjny Cafco Therm do stosowania przy ocieplaniu stropów piwnic.

CZYM JEST CAFCO THERM?

Jest to zaprawa termoizolacyjna na bazie wełny mineralnej, spoinowana lepiszczem cementowym. Przeznaczona jest do wykonywania izolacji termicznej, akustycznej i przeciwpożarowej na elementach żelbetowych budynków mieszkalnych, obiektach użyteczności publicznej oraz budynkach przemysłowych.

DLACZEGO WARTO OCIEPLAĆ STROPY PIWNIC METODĄ NATRYSKU CAFCO THERM?

  • Możliwość stosowania w miejscach trudnodostępnych

Istotną zaletą Cafco Therm jest technologia jego nanoszenia metodą natrysku, dzięki czemu materiał może być stosowany na powierzchniach niepłaskich takich jak np. stropy odcinkowe (łukowe), bez konieczności uprzedniego wyrównywania podłoża i nie wymaga stosowania dodatkowych podkonstrukcji.

  • Krótki czas wykonania izolacji

Izolacja układana tą metodą jest nieporównywalnie szybsza od tradycyjnej, zaczerpniętej z technologii ocieplania ścian i do niezbędnego minimum ogranicza czas absorbowany właścicielom piwnic. Ocieplenie stropu nad typową piwnicą trwa maksymalnie 2 godziny, w ciągu 1 dnia roboczego prace zamykane są w obrębie stropów piwnic dostępnych z jednej klatki.

  • Profesjonalne zabezpieczenie przeciwpożarowe

Niezaprzeczalnym atutem technologii jest całkowita odporność materiału na ogień – klasa A1. Dzięki temu zastosowanie Cafco Therm oprócz podniesienia wydajności energetycznej ocieplanego budynku pozwala uzyskać profesjonalne zabezpieczenie przeciwpożarowe, co jest niezwykle istotne zwłaszcza w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej.

  • Poprawa efektywności energetycznej budynku

Dzięki niskiemu współczynnikowi przewodzenia ciepła Cafco Therm, ocieplenie stropów piwnic  przyczyni się do poprawy efektywności energetycznej budynku, a co za tym idzie do zmniejszenia kosztów ogrzewania budynków, oraz zwiększenia komfortu cieplnego w mieszkaniach (nie tylko na parterze).  Zastosowanie warstyw izolacji grubości 5 cm przynosi oszczędności energii na poziomie do 12%.

TECHNOLOGIA OCIEPLENIA STROPÓW PIWNIC CAFCO THERM OBEJMUJE:

  • zabezpieczenie mienia lokatorskiego i istniejących instalacji przed ewentualnym zabrudzeniem,
  • przygotowanie podłoża (oczyszczenie i nałożenie środka gruntującego Cafco Bondseal),
  • sukcesywną aplikację materiału do uzyskania wymaganej warstwy,
  • stabilizację uzyskanej powierzchni (poprzez ubijanie i wałkowanie)
  • nałożenie warstwy dekoracyjnej baranka.

Jeśli zależy Ci na zmniejszeniu zużycia ciepła w Twojej nieruchomości, skontaktuj się z nami – służymy profesjonalnym doradztwem, indywidualnym podejściem do każdego projektu i kompleksową obsługą.