O FIRMIE

Stolbau Eko to rodzinna firma z wieloletnim doświadczeniem w branży budowlanej. Naszą główną działalnością jest termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych:

Nieustannie pracujemy nad wdrażaniem nowych technologii, a w konsekwencji nad rozwojem firmy, staramy się sprostać oczekiwaniom naszych Klientów. Kładziemy nacisk na właściwy dobór kadry kierowniczej, administracyjnej i pracowników fizycznych. Stwarzamy warunki aby kreatywność młodych ludzi i fachowość doświadczonej części załogi stały się mieszanką energii gwarantującą obok samorealizacji jednostki dynamiczny rozwój firmy.

Centrum zarządzania wykonawstwem znajduje się od początku istnienia firmy w Szczecinie. Na przestrzeni lat powstały oddziały w Gdańsku, Warszawie, Wrocławiu i Poznaniu oraz Przedstawicielstwa Regionalne w Toruniu i Krakowie.
Wieloletni staż pozwolił nam wypracować mechanizmy natychmiastowej i rzetelnej reakcji na sygnały uzyskiwane od naszych Klientów.
Jakość, nie może się obyć bez bezpieczeństwa. Nasi pracownicy są przeszkoleni z zakresu BHP na stanowisku pracy oraz udzielenia pierwszej pomocy. Spółka corocznie odnawia polisę ubezpieczenia OC deliktowego i kontraktowego o wysokiej sumie gwarancyjnej. Teren budów obsługiwanych przez Stolbau Eko jest organizowany z naciskiem na bezpieczeństwo, zdrowie i życie pracowników oraz osób trzecich, a także ich mienie.

Osoby bezpośrednio wykonujące prace budowlane posiadają certyfikaty fachowości, upoważniające ich do realizacji zleceń w systemach: „Cafco Therm”, „Isocell for you”, „Paroc” „Atlas”, „Bolix”, „Sto ispo” i innych.

Historia Firmy
1995 r.
Powstaje firma STOLBAU.

1996 r.
Wykonanie pierwszego ocieplenia stropodachów metodą wdmuchiwania granulatu celulozy

1997 r.
Powstaje firma STOLBAU EKO.

1999 r.
Powstanie regionalnego przedstawicielstwa w Gdańsku, obejmującego swoim zasięgiem teren Polski północnej i północno – wschodniej oraz częściowo Polski centralnej.

2003 r.
Powstanie regionalnego przedstawicielstwa w Warszawie, obejmującego swoim zasięgiem Polskę centralną i wschodnią.

2004 r.
Uzupełnienie oferty usługowej o prace ociepleniowe wykonywane metodą „lekką mokrą”.
Powstanie regionalnego przedstawicielstwa we Wrocławiu, obejmującego swym zasięgiem Polskę południową.

2005 r.
STOLBAU EKO notuje 1.000.000 m2 powierzchni ocieplonych stropodachów.

2007 r.
Nawiązanie współpracy z firmą „Cafco International” o przedstawicielstwo na terenie Polski, celem promocji i sprzedaży materiału „Cafco Therm”, do ocieplania stropów piwnic metodą natryskową „mokre na mokre”.

2009 r.
Powstanie regionalnego przedstawicielstwa w Poznaniu, obejmującego swym zasięgiem teren woj. wielkopolskiego i lubuskiego.
Powstanie regionalnego przedstawicielstwa w Krakowie, obejmującego swym zasięgiem teren woj. małopolskiego i w Toruniu – woj. kujawsko-pomorskie.

2011 r.
Ocieplenie ponad 100.000 m2 powierzchni stropów piwnic, metodą natrysku przy zastosowaniu materiału „Cafco  Therm”.

2013 r.
Ponad 3.000.000 m2 powierzchni ocieplonych stropodachów i blisko 300.000 m2 powierzchni ocieplonych stropów piwnic.

2014 r.
Do naszej oferty wprowadzamy ocieplanie stropów metodą wyklejania izolacyjnymi płytami lamelowymi Paroc CGL 20cy, do zastosowania w garażach podziemnych i parkingach wielopoziomowych.

2017 r.
Obchodzimy jubileusz 20-lecia działalności firmy.

2022r.
Do naszej oferty wprowadzamy renowację i uszczelnianie pokryć dachowych bezspoinową powłoką Imperflex Aquastop