O FIRMIE

Stolbau Eko to rodzinna firma z wieloletnim doświadczeniem w branży budowlanej. Naszą główną działalnością jest termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych – ocieplanie ścian, stropodachów, stropów piwnic i garaży podziemnych.
Nieustannie pracujemy nad wdrażaniem nowych technologii, a w konsekwencji nad rozwojem firmy, staramy się sprostać oczekiwaniom naszych Klientów. Kładziemy nacisk na właściwy dobór kadry kierowniczej, administracyjnej i pracowników fizycznych. Stwarzamy warunki aby kreatywność młodych ludzi i fachowość doświadczonej części załogi stały się mieszanką energii gwarantującą obok samorealizacji jednostki dynamiczny rozwój firmy.

Centrum zarządzania wykonawstwem znajduje się od początku istnienia firmy w Szczecinie. Na przestrzeni lat powstały oddziały w Gdańsku, Warszawie, Wrocławiu i Poznaniu oraz Przedstawicielstwa Regionalne w Toruniu i Krakowie.
Wieloletni staż pozwolił nam wypracować mechanizmy natychmiastowej i rzetelnej reakcji na sygnały uzyskiwane od naszych Klientów.
Jakość, nie może się obyć bez bezpieczeństwa. Nasi pracownicy są przeszkoleni z zakresu BHP na stanowisku pracy oraz udzielenia pierwszej pomocy. Spółka corocznie odnawia polisę ubezpieczenia OC deliktowego i kontraktowego o wysokiej sumie gwarancyjnej. Teren budów obsługiwanych przez Stolbau Eko jest organizowany z naciskiem na bezpieczeństwo, zdrowie i życie pracowników oraz osób trzecich, a także ich mienie.

Osoby bezpośrednio wykonujące prace budowlane posiadają certyfikaty fachowości, upoważniające ich do realizacji zleceń w systemach: „Cafco Therm”, „Isocell for you”, „Paroc” „Atlas”, „Bolix”, „Sto ispo” i innych.

ocieplanie stropów szczecin

Historia Firmy
1995 r.
Powstaje firma STOLBAU.

1996 r.
Wykonanie pierwszego ocieplenia stropodachów metodą wdmuchiwania granulatu celulozy

1997 r.
Powstaje firma STOLBAU EKO.

1999 r.
Powstanie regionalnego przedstawicielstwa w Gdańsku, obejmującego swoim zasięgiem teren Polski północnej i północno – wschodniej oraz częściowo Polski centralnej.

2003 r.
Powstanie regionalnego przedstawicielstwa w Warszawie, obejmującego swoim zasięgiem Polskę centralną i wschodnią.

2004 r.
Uzupełnienie oferty usługowej o prace ociepleniowe wykonywane metodą „lekką mokrą”.
Powstanie regionalnego przedstawicielstwa we Wrocławiu, obejmującego swym zasięgiem Polskę południową.

2005 r.
STOLBAU EKO notuje 1.000.000 m2 powierzchni ocieplonych stropodachów.

2007 r.
Nawiązanie współpracy z firmą „Cafco International” o przedstawicielstwo na terenie Polski, celem promocji i sprzedaży materiału „Cafco Therm”, do ocieplania stropów piwnic metodą natryskową „mokre na mokre”.

2009 r.
Powstanie regionalnego przedstawicielstwa w Poznaniu, obejmującego swym zasięgiem teren woj. wielkopolskiego i lubuskiego.
Powstanie regionalnego przedstawicielstwa w Krakowie, obejmującego swym zasięgiem teren woj. małopolskiego i w Toruniu – woj. kujawsko-pomorskie.

2011 r.
Ocieplenie ponad 100.000 m2 powierzchni stropów piwnic, metodą natrysku przy zastosowaniu materiału „Cafco  Therm”.

2013 r.
Ponad 3.000.000 m2 powierzchni ocieplonych stropodachów i blisko 300.000 m2 powierzchni ocieplonych stropów piwnic.

2014 r.
Do naszej oferty wprowadzamy ocieplanie stropów metodą wyklejania izolacyjnymi płytami lamelowymi Paroc CGL 20cy, do zastosowania w garażach podziemnych i parkingach wielopoziomowych.

2017 r.
Obchodzimy jubileusz 20-lecia działalności firmy.

2022r.
Do naszej oferty wprowadzamy renowację i uszczelnianie pokryć dachowych w systemie Imperflex Aquastop