O TERMOMODERNIZACJI

Decydując się na docieplenie budynku należy w swoich planach uwzględnić wszystkie te przegrody, które znajdują się na styku przestrzeni ogrzewanych z nieogrzewanymi, a są to: strop lub stropodach, ściany zewnętrzne (elewacje) oraz strop nad nieogrzewaną piwnicą. W każdym z tych przypadków ciepło będzie przenikało z pomieszczenia ogrzewanego w zimniejszą stronę tj. na zewnątrz budynku lub do piwnicy.

Doświadczenie zawodowe w branży ociepleń, opinie Inwestorów, a przede wszystkim opracowania projektantów i audytorów energetycznych dowodzą konieczności przeprowadzania działań termomodernizacyjnych. Aktualizowane wciąż obliczenia, wynikające z bieżącej obserwacji zapotrzebowania i zużycia energii w budynkach, potwierdzają ogromne straty ciepła poprzez nieocieplone przegrody.

Na podstawie powszechnie dostępnych analiz wykonanych już termomodernizacji budynków wielorodzinnych można wskazać, że prawidłowo wykonane ocieplenie może przyczynić się do oszczędności energii na poziomie około 15-25% w przypadku ocieplenia ścian zewnętrznych, 10-20% w odniesieniu do prac w obrębie stropodachów oraz około 8-12% w przypadku ocieplenia stropów piwnic. Wskazane procentowe udziały ograniczenia zużycia energii wyznaczone są przy analizie przegrody wyodrębnionej z całego budynku i nie podlegają bezpośredniemu sumowaniu, jednak należy zauważyć, że ocieplenie wszystkich przegród stanowiących barierę termiczną budynku daje efekt zintegrowany.

termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych