O TERMOMODERNIZACJI

OCIEPLANIE BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH

Decydując się na docieplenie budynku należy w swoich planach uwzględnić wszystkie te przegrody, które znajdują się na styku przestrzeni ogrzewanych z nieogrzewanymi, a są to: stropodach, ściany zewnętrzne (elewacje) oraz strop nad nieogrzewaną piwnicą lub garażem. W każdym z tych przypadków ciepło będzie przenikało z pomieszczenia ogrzewanego w zimniejszą stronę tj. na zewnątrz budynku lub do piwnicy.

Doświadczenie zawodowe w branży ociepleń, opinie Inwestorów, a przede wszystkim opracowania projektantów i audytorów energetycznych dowodzą konieczności przeprowadzania działań termomodernizacyjnych. Aktualizowane wciąż obliczenia, wynikające z bieżącej obserwacji zapotrzebowania i zużycia energii w budynkach, potwierdzają ogromne straty ciepła poprzez nieocieplone przegrody.

OSZCZĘDNOŚCI

Na podstawie powszechnie dostępnych analiz wykonanych już termomodernizacji budynków wielorodzinnych można wskazać, że prawidłowo wykonane ocieplenie może przyczynić się do oszczędności energii na poziomie:

Wskazane procentowe udziały ograniczenia zużycia energii wyznaczone są przy analizie przegrody wyodrębnionej z całego budynku i nie podlegają bezpośredniemu sumowaniu, jednak należy zauważyć, że ocieplenie wszystkich przegród stanowiących barierę termiczną budynku daje efekt zintegrowany.

WIĘCEJ O TERMOMODERNIZACJI ?

Skontaktuj się z naszym zespołem – to doskonale przeszkoleni specjaliści, którzy posiadają wiedzę o najlepszych technologiach i materiałach izolacyjnych i odpowiedzą na każde pytanie dotyczące termomodernizacji!