OCIEPLANIE STROPODACHÓW

Staż pracy w tej dziedzinie daje nam prawo określania się mianem pioniera. Pierwsze realizacje przypadają na rok 1997. Dziś na naszym koncie znajduje się ponad 4.500.000 m2 ocieplonej powierzchni stropodachów.

Metoda wdmuchiwania, nazywana również metodą „blow-in” sprawdziła się doskonale do ociepleń przestrzeni trudnodostępnych: stropodach, ściana szczelinowa, naroża mansard, naroża połaci dachowej ze ścianą kolankową i ścianą wewnętrzną oraz wszelkiego typu uskoki i załamania elementów konstrukcyjnych budynków. To działanie termomodernizacyjne jest już powszechnie przyjęte i zalecane przez projektantów i audytorów, grubość izolacji określa się w zależności od zamierzonego efektu energetycznego i warstwy przegrody podlegającej ociepleniu.

Do ocieplania stropodachów stosujemy granulat celulozy „Isocell for you” oraz granulat wełny mineralnej Paroc BLT9.

Stolbau Eko realizuje również prace związane z wtórną izolacją stropodachów, mające na celu podniesienie izolacyjności termicznej stropodachów poprzez nadsypanie dodatkowej warstwy granulatu. Prace te mają na celu, w miarę technicznych możliwości, dostosowanie izolacyjności przegród do wymagań zawartych w obowiązujących przepisach techniczno-budowlanych.