O metodzie natrysku

Rozwiązania technologiczne stosowane w termoizolacji stropów piwnic dla zachowania ciągłości izolacji

Rysunek 1. Prawidłowe ustawienie dysz w trakcie natrysku materiału izolacyjnego.

Zachowanie dystansu 100-120 cm do miejsca aplikacji materiału oraz utrzymanie kąta  nachylenia dysz ± 15° zapewnia optymalną przyczepność, ułożenie oraz spójność natryskiwanego materiału.

 

Rysunek 2. Nieprawidłowe ustawienie dysz w trakcie natrysku materiału izolacyjnego.

Naruszenie prawidłowego, wskazanego na Rysunku nr 1 sposobu aplikacji i kąta nachylenia dysz, nie pozwala uzyskać właściwego zagęszczenia powstającej warstwy materiału ociepleniowego, a tym samym ciągłości  parametrów izolacji. Osłabia również przyczepność materiału w wyniku jego „odbijania” od podłoża.

 

Jak zapewnić ciągłość izolacji w przypadku wystąpienia miejsc uniemożliwiających natrysk materiału  z zachowaniem prawidłowego kąta ułożenia dysz?

W celu zagwarantowania ciągłości izolacji termicznej w miejscach o ograniczonej dostępności stosuje się wkładki z wełny mineralnej, a następnie pokrywa się je warstwą około 1 cm izolacji natryskowej, celem ujednolicenia struktury  powierzchni ocieplanej przegrody. Miejscowe zastosowanie wkładki z wełny mineralnej nie zmienia parametrów cieplno – wilgotnościowych ocieplanej przegrody.

Rysunek 3. Rozwiązanie zapewniające właściwą izolację w miejscach istniejącej instalacji.

 

Rysunek 4. Rozwiązanie zapewniające właściwą izolację w miejscach stałej zabudowy.

W miejscach o ograniczonej dostępności lub dużym zagęszczeniu ciągów instalacji : co, cw, gaz itp. tak jak na rysunkach 5 i 6 wykonanie izolacji metodą natrysku , nie zapewni ciągłości izolacji na całej powierzchni sufitu.

3

Rysunek 5. Miejsca niemożliwe do ocieplenia metodą natryskową.

5

Rysunek 6. Rozwiązanie nie zapewniające ciągłości warstwy na całej powierzchni sufitu.

STOLBAU EKO Sp. z o. o.
ul. Sierpowa 6H
tel/fax 91 48 37 018-19