start_HTML5 Canvas

Oferta kompleksowej obsługi

Ten blok naszych usług kierujemy do Inwestorów zainteresowanych pełną obsługą przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Oferujemy profesjonalną obsługę w niżej przedstawionym zakresie:                                                                                                               

I. Przygotowanie inwestycji

poprzez sporządzenie audytów termomodernizacyjnych i remontowych, sporządzenie projektów technicznych budowlanych i wykonawczych wraz z niezbędnymi uzgodnieniami branżowymi i stosownymi decyzjami oraz poprowadzenie procesu inwestycyjnego do uzyskania decyzji
o pozwoleniu na użytkowanie

II. Finansowanie inwestycji

poprzez badanie zdolności kredytowej podmiotu, przygotowanie wniosku kredytowego i obsługę procesu pozyskania środków finansowych celowych i dotowanych 

III. Wykonawstwo robót termomodernizacyjnych w zakresie:

 •  ocieplania ścian budynków w technologii lekko-mokrej przy zastosowaniu styropianu i wełny elewacyjnej wraz z wyprawami tynkarskimi
  i powłokami malarskimi
 • ocieplania stropodachów i dachów metodą wdmuchiwania granulatu celulozy lub wełny
 • ocieplania stropów piwnic metodą natrysku wełny mineralnej
 • dostawy i wymiany zaworów podpionowych i termoregulacyjnych instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej

IV. Wykonawstwo robót remontowych w zakresie:

 • restauracji i renowacji elewacji zabytkowych wg wymogów WTA, a będących pod nadzorem Konserwatora Zabytków
 • remontów dachów i pokryć dachowych wraz z naprawą lub wymianą więźb dachowych, przemurowaniem i naprawą trzonów kominowych, wymianą obróbek blacharskich i systemów odwodnienia dachów
 • remontów kapitalnych balkonów i loggii obejmujących reprofilację elementów konstrukcyjnych płyt, wymianę izolacji p/wodnych i podłoży posadzek wraz z wymianą obróbek blacharskich, odtworzeniem wykładzin ceramicznych posadzek oraz naprawą lub wymianą balustrad
  i poręczy balkonowych
 • wykonywania izolacji cieplnych i p/wilgociowych ław i ścian fundamentowych
 • remontów cząstkowych chodników i nawierzchni dojść do obiektów wraz z rekultywacją terenów zielonych
 • remontów klatek schodowych i pomieszczeń wspólnych w zakresie porządkowania instalacji teletechnicznych i elektrycznych, uzupełniania
  i odtwarzania tynków wewnętrznych i powłok malarskich oraz naprawą i uzupełnieniem elementów schodów i poręczy drewnianych

V. Remont stolarki otworowej w zakresie:

 • dostawy i wymiany stolarki otworowej z profili drewnianych i PCV
 • dostawy i wymiany ślusarki z profili stalowych, zabezpieczonych antykorozyjnie i malowanych proszkowo
 • zabudowy i przeszklenia z konstrukcji stalowych i aluminiowych

 

Zapraszamy

STOLBAU EKO Sp. z o. o.
ul. Sierpowa 6H
tel/fax 91 48 37 018-19