piwnica_HTML5 Canvas

Ocieplanie stropów piwnic

Docieplanie stropów piwnic metodą natrysku zaprawy termoizolacyjnej „Cafco Therm”  realizujemy na terenie całego kraju. Jako najnowsze spośród działań termomodernizacyjnych bardzo dynamicznie wkracza ono w poczet zadań powszechnie przyjmowanych przez projektantów i audytorów, zamykając szeroko rozumiane pojęcie termomodernizacji kompleksowej.

Zintensyfikowane działania promocyjne naszej firmy mają wpływ na rozpoznawalność tej nowej technologii szczególnie w środowisku Spółdzielczości Mieszkaniowej, Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych.

Izolacja układana tą metodą jest nieporównywalnie szybsza od tradycyjnej, zaczerpniętej z technologii ocieplania ścian i do niezbędnego minimum ogranicza czas absorbowany właścicielom komórek lokatorskich. Ocieplenie stropu nad typową piwnicą to maksymalnie 2 godziny. Czas ten obejmuje zabezpieczenie mienia lokatorskiego i istniejących instalacji przed ewentualnym zabrudzeniem, przygotowanie podłoża (oczyszczenie i gruntowanie), sukcesywną aplikację materiału do uzyskania wymaganej  warstwy, stabilizację uzyskanej powierzchni (ubijanie i wałkowanie) oraz w zależności od decyzji Inwestora nałożenie warstwy dekoracyjnej.

Etapy prac:

 

Czym jest „Cafco Therm”?      

Cafco„Cafco Therm” jest zaprawą termoizolacyjną na bazie wełny mineralnej, spoinowaną lepiszczem cementowym. Przeznaczona jest do wykonywania izolacji termicznej, akustycznej i przeciwpożarowej na elementach żelbetowych budynków. Szczególne zastosowanie z uwagi na bardzo dobre własności termoizolacyjne (λ = 0,040 W/mK) znajduje w zakresie ociepleń stropów w budynkach mieszkalnych, obiektach użyteczności publicznej oraz budynkach przemysłowych.

Niezaprzeczalnym atutem technologii jest całkowita odporność materiału na ogień – klasa A1. Dzięki temu zastosowanie „Cafco Therm” oprócz podniesienia wydajności energetycznej ocieplanego budynku pozwala uzyskać, profesjonalne zabezpieczenie przeciwpożarowe, co jest niezwykle istotne zwłaszcza w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej.

W Europie „Cafco-Therm” od wielu lat stosowana jest jako zabezpieczenie przeciwpożarowe we wszelkiego rodzaju obiektach o konstrukcjach wymagających wysokiej  ochrony przeciwogniowej takich jak hale widowiskowe, hale sportowe, tunele czy centra handlowe.

Dlaczego warto ocieplać stropy piwnic, metodą natrysku w technologii „Cafco Therm”?

Przypomnijmy, iż w większości budynków, wznoszonych w latach osiemdziesiątych, w systemie wielkiej płyty izolacja cieplna stropu piwnic to jedynie 2 – 3 centymetrowa warstwa. Zdarza się nawet całkowity jej brak. Skutki to: duże straty ciepła, zwiększenie kosztów ogrzewania budynków, zmniejszony komfort cieplny w mieszkaniach na parterze budynku oraz niepotrzebne zużycie drogiej energii na ogrzewanie piwnic .

Sposobem na zniwelowanie tych niedogodności jest ocieplenie stropów piwnic.

Niżej zamieszczamy wykres obrazujący zmianę współczynnika przenikania ciepła dla przegrody jaką stanowi strop piwnicy typu „Żerań” w miarę zwiększania warstwy „Cafco Therm” .

Wynika z niego, że już 5 cm warstwa ocieplenia pozwoli uzyskać właściwą tej przegrodzie izolacyjność.

zmiana współczynnika k\

Szczególne uciążliwości chłodu, przeciągów i znacznej różnicy temperatur przy podłodze w stosunku do temperatury mierzonej na wysokości 1,5 m zgłaszają mieszkańcy „parterów”.

 

wykres

Powyższe przekroje pokazują jak kształtuje się temperatura przy podłodze w mieszkaniu przed  ociepleniem i po jego wykonaniu metodą „Cafco Therm” , warstwą grubości 5 cm.

Zastosowanie technologii natrysku „Cafco-Therm” jest gwarancją uzyskania jednolitej i ciągłej struktury warstwy izolacji (również w miejscach trudnodostępnych), a w konsekwencji skutecznej ochrony termicznej stropu piwnic.

Zobacz więcej w zakładce „Inf. Techniczne”

Partnerzy:

Promat

STOLBAU EKO Sp. z o. o.
ul. Sierpowa 6H
tel/fax 91 48 37 018-19