piwnica_HTML5 Canvas

Ocieplanie stropów piwnic

w 2007 roku wprowadziliśmy na polski rynek budowalny materiał izolacyjny Cafco Therm do stosowania przy ocieplaniu stropów piwnic. Istotną zaletą Cafco Therm jest technologia jego nanoszenia metodą natrysku, dzięki czemu materiał może być stosowany na powierzchniach niepłaskich takich jak np. stropy odcinkowe, bez konieczności uprzedniego wyrównywania podłoża i nie wymaga stosowania dodatkowych podkonstrukcji.

Izolacja układana tą metodą jest nieporównywalnie szybsza od tradycyjnej, zaczerpniętej z technologii ocieplania ścian i do niezbędnego minimum ogranicza czas absorbowany właścicielom komórek lokatorskich. Ocieplenie stropu nad typową piwnicą trwa maksymalnie 2 godziny, w ciagu 1 dnia roboczego prace zamykane sa w obrębie stropu piwnic dostepnych z jednej klatki. Czas ten obejmuje zabezpieczenie mienia lokatorskiego i istniejących instalacji przed ewentualnym zabrudzeniem, przygotowanie podłoża (oczyszczenie i gruntowanie), sukcesywną aplikację materiału do uzyskania wymaganej  warstwy, stabilizację uzyskanej powierzchni (ubijanie i wałkowanie) oraz w zależności od decyzji Inwestora nałożenie warstwy dekoracyjnej.

Etapy prac:

 

Czym jest Cafco Therm?      

CafcoCafco Therm jest zaprawą termoizolacyjną na bazie wełny mineralnej, spoinowaną lepiszczem cementowym. Przeznaczona jest do wykonywania izolacji termicznej, akustycznej i przeciwpożarowej na elementach żelbetowych budynków. Szczególne zastosowanie z uwagi na bardzo dobre własności termoizolacyjne (λ = 0,040 W/mK) znajduje w zakresie ociepleń stropów w budynkach mieszkalnych, obiektach użyteczności publicznej oraz budynkach przemysłowych.

Niezaprzeczalnym atutem technologii jest całkowita odporność materiału na ogień – klasa A1. Dzięki temu zastosowanie Cafco Therm oprócz podniesienia wydajności energetycznej ocieplanego budynku pozwala uzyskać, profesjonalne zabezpieczenie przeciwpożarowe, co jest niezwykle istotne zwłaszcza w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej.

W Europie Cafco Therm od wielu lat stosowane jest jako zabezpieczenie przeciwpożarowe we wszelkiego rodzaju obiektach o konstrukcjach wymagających wysokiej  ochrony przeciwogniowej takich jak hale widowiskowe, hale sportowe, tunele czy centra handlowe.

Dlaczego warto ocieplać stropy piwnic, metodą natrysku Cafco Therm?

Przypomnijmy, iż w większości budynków, wznoszonych w latach osiemdziesiątych, w systemie wielkiej płyty izolacja cieplna stropu piwnic to jedynie 2-3 centymetrowa warstwa, zdarza się nawet całkowity jej brak. Skutki to: duże straty ciepła, zwiększenie kosztów ogrzewania budynków, zmniejszony komfort cieplny w mieszkaniach na parterze budynku oraz niepotrzebne zużycie drogiej energii na ogrzewanie piwnic.

Sposobem na zniwelowanie tych niedogodności jest ocieplenie stropów piwnic.

Na rysunku ponizej przedstawiono wpływ ocieplenia przykładowego stropu zaprawą izolacyjną Cafco Therm na redukcję współczynnika strat ciepła. Ocieplenie warstwą grubopści 5 cm daje możliwość zredukowania strat ciepła z powierzchni stropu o 48,69%, grubością 8 cm - 60,62%, natomiast grubością 10 cm o 65,90%. Wskazane wielkości uwzględniają współczynnik redukcji temperatury (wielkości wyznaczone dla stropu o powierzchni w wymiarowaniu zewnętrznym 85m2 i obwodzie zewnętrznym 40,66m). W sześcioklatkowym budynku jednej ze Spółdzielni Mieszkaniowych, ocieplenie stropów piwnic o powierzchni 775 m2, metodą natrysku Cafco Therm,  pozwoliło na osiągnięcie 10,98% oszczędności w skali całego obiektu.

Współczynnik strat ciepła z powierzchni stropu [W/K]

Oszczędność energii [%]

Straty ciepła z powierzchni stropu w odniesieniu do stanu wyjściowego [%]


Zastosowanie technologii natrysku Cafco Therm jest gwarancją uzyskania jednolitej i ciągłej struktury warstwy izolacji (również w miejscach trudnodostępnych), a w konsekwencji skutecznej ochrony termicznej stropu piwnic.

Zobacz więcej w zakładce „Inf. Techniczne”

Partnerzy:

Promat

STOLBAU EKO Sp. z o. o.
ul. Sierpowa 6H
tel/fax 91 48 37 018-19