O termomodernizacji

Decydując się na docieplenie budynku należy w swoich planach uwzględnić wszystkie te przegrody, które znajdują się na styku przestrzeni ogrzewanych  z nieogrzewanymi, a są to: strop lub stropodach, ściany zewnętrzne (elewacje) oraz strop nad nieogrzewaną piwnicą. W każdym z tych przypadków ciepło będzie przenikało z pomieszczenia ogrzewanego w zimniejszą stronę tj. na zewnątrz budynku lub do piwnicy.

Doświadczenie zawodowe w branży ociepleń, opinie Inwestorów, a przede wszystkim opracowania projektantów i audytorów energetycznych dowodzą konieczności przeprowadzania działań termomodernizacyjnych. Aktualizowane wciąż obliczenia, wynikające z bieżącej obserwacji zapotrzebowania i zużycia energii w budynkach,  potwierdzają ogromne straty ciepła poprzez  nieocieplone części budynków.

Zgodnie ze wskazaniami audytorów straty ciepła poprzez poszczególne przegrody rozkładają się następująco:

 

 

Na podstawie powszechnie dostępnych analiz wykonanych już termomodernizacji budynków wielorodzinnych można wskazać, że prawidłowo wykonane ocieplenie może przyczynić się do oszczędności energii na poziomie około 15-25% w przypadku ocieplenia ścian zewnętrznych, 10-20% w odniesieniu do prac w obrębie stropodachów oraz około 8-12% w przypadku ocieplenia stropów piwnic. Wskazane procentowe udziały ograniczenia zużycia energii wyznaczone są przy analizie przegrody wyodrębnionej z całego budynku i nie podlegają bezpośredniemu sumowaniu, jednak należy zauważyć, że ocieplenie wszystkich przegród stanowiących barierę termiczną budynku daje efekt zintegrowany.

STOLBAU EKO Sp. z o. o.
ul. Sierpowa 6H
tel/fax 91 48 37 018-19